Dynvia®

Další z diagnostických metod je realizována ověřeným českým diagnostickým systémem DYNVIA. Tento systém zjišťuje podélné nerovnosti vozovek, vyhledává a lokalizuje výrazné nerovnosti současně v levé a pravé jízdní stopě. Z periodických měření lze rovněž stanovovat průběh degradace vozovek.