Zaměření rozvodných a distribučních sítí

Technologie PROTEO CONSULT mají své využití i v oblasti detekce a zaměření síťových vedení elektřiny, plynu, vody. Jsme schopni detekovat přesné uložení a vedení sítě i odhalit nevyužívaná vedení.

  • Srovnávací analýza projektového zákresu a skutečného stavu
  • Detekce sítí a jejich zákres
  • Majetkoprávní analýza lokalizace síťových vedení

Naměřená data pomocí GPR lze integrovat i do laserového mračna.

Zaměření rozvodných a distribučních sítí