Systém diagnostické kontroly v oblasti energetiky

PROTEO POLE MANAGEMENT™ je komplexní system, který umož̌ńuje kvalitativně novou úroveň diagnostiky skutečného stavu podpěrných bodů v přenosových a distribučních soustavách. Důvodem jeho zavádění je nutnost stále efektivnějšího hospodaření s investičními a provozními prostředky v kontextu aktuální situace v evropské energetice.

PROTEO POLE MANAGEMENT

  • Je revoluční systém správy majetku v oblasti nosných konstrukcí přenosových a distribučních soustav
  • Zvyšuje úroveň riskmanagementu a kontinuální identifikace možných kolapsů podpěrných bodů potenciálně vedoucích k závažným havariím
  • Umožnuje zásadním způsobem zpřesnit skutečný stav podpěrných bodů včetně stavu podpovrchových částí
  • Umožňuje identifikaci ohrožených částí přenosové nebo distribuční soustavy z pohledu narušení stability podpěrných bodů
  • Slouží jako podpora rozhodování o nutnosti vynaložení investičních prostředků až na úroveň konkrétních podpěrných bodů
  • Umožňuje predikci ohrožených míst přenosové a distribuční soustavy
  • Kontinuální kontrola stavu železničního spodku pomocí georadarového měření
  • Kontinuální kontrola znečištění kolejového lože
  • Kontinuální měření tloušťky konstrukčních vrstev
  • Kontinuální kontrola geometrie průjezdného profilu
Systém diagnostické kontroly v oblasti energetiky