Diagnostika a vyhodnocení železničních tratí a vleček

Moderní diagnostické metody jsou implementovány i na železniční dopravní cesty, tramvajové tratě nebo i podzemní dráhy, které mohou využít celou řadu moderních technologií, pro zefektivnění správy v oblastech:

  • Kontinuální kontrola stavu železničního spodku pomocí georadarového měření
  • Kontinuální kontrola znečištění kolejového lože
  • Kontinuální měření tloušťky konstrukčních vrstev
  • Kontinuální kontrola geometrie průjezdného profilu
Diagnostika a vyhodnocení železničních tratí a vleček