Diagnostika a vyhodnocení pozemních komunikací

Hlavní oblastí činnosti společnosti PROTEO CONSULT je servisní činnost v oblasti předprojektové, projektové a realizační fáze procesu výstavby dopravních staveb a jejich správy.

Diagnostika a vyhodnocení pozemních komunikací

Mezi stěžejní činnosti v rámci životního cyklu vozovky patří

  • Diagnostika ve fázi předprojektové přípravy
  • Diagnostika při výstavbě komunikace
  • Diagnostika při převzetí díla a před koncem záručních lhůt
  • Periodická diagnostika ve fázi návrhového období komunikace
  • Tvorba plánu údržby

Naměřená data pomocí GPR lze integrovat i do laserového mračna.

Moderní diagnostické metody, které se postupně implementují do systému správy dopravních cest v mnoha zemích, výrazně snižují celkové náklady na údržbu.

Diagnostika a vyhodnocení pozemních komunikací