Diagnostika a systém správy mostů a tunelů

Diagnostika mostních konstrukcí a tunelů je samostatnou oblastí zájmu a správy dopravní cesty. PROTEO CONSULT nabízí celou škálu technologií pro diagnostické zaměření mostní konstrukce v rozsahu neproměných a proměných parametrů stavby.

Diagnostika a systém správy mostů a tunelů

Diagnostika mostních konstrukcí

Mezi oblasti poskytovaných služeb patří

  • Georadarové zaměření poměru vhlkosti v konstrukci vozovky
  • Georadarové zaměření tloušťky konstrukčních vrstev a kvality izolačních vrtstev
  • Zaměření podpovrchových poruch pomocí termální kamery
  • Zaměření geometrických parametrů mostní konstrukce pomocí 3D lasescanu

Dále nabízíme diagnostické metody pro tunelové konstrukce

  • GPR zaměření vozovky tunelu
  • Termální zaměření ostění tunelu a navazující GPR detekce podpovrchových poruch
  • Geometrické zaměření tunelových těles

U mostních konstrukcí a tunelů poskytujeme navazující analytické projekční vyhodnocení výstupu diagnostiky pro přípravu opravných opatření.