Měření a diagnostika dopravních cest

Poskytujeme specializované služby v oblasti sběru dat prostřednictvím nejmodernějších technologií měření. Technologie ROADSCANNERS poskytuje komplexní vysoce přesné údaje o stavu a složení silnice či kolejové tratě. Prostřednictvím softwarové platformy Road Doctor ® přinášíme klientům možnost efektivního využití naměřených dat a jako jediná technologie v ČR poskytuje data v grafickém zobrazení.

Poskytované technologie:

  • Georadarové měření komunikace a koleje (GPR)
  • Laserscanové měření vozovky a koleje (LSC)
  • Měření deflektometrem (FWD)
  • Diagnostika dat prostřednictvím technologie ROADSCANNERS ®