Představení společnosti

Společnost PROTEO CONSULT a.s. se zaměřuje na specializované činnosti v oblasti diagnostiky a správy liniových staveb v dopravě a energetice. K tomu využívá moderní metody mobilního sběru diagnostických dat, dále se zabývá vývojem a implemetnací systémů pro hospodaření s liniovými stavbami.

V oblasti dopravy směřuje svou činnost především k vytvoření a rozvoji aplikací Road/Rail Managemenet System, které tvoří jádro komplexního systému správy a hospodaření s dopravní cestou. V energetice tvoří páteř nabídky systém PROTEO Pole Management, zaměřený na komplexní správu opěrných bodů energetických rozvodných sítí.

Společnost dále poskytuje širokou škálu specializovaných činností v oblasti měření a analýzy dat s využitím nejrůznějších moderních technologií. Tyto aktivity zahrnují vše od sběru dat pomocí georadarové technologie, 3D laserscanu, termální kamery a dalších technologií, přes diagnostické vyhodnocení naměřených dat až po zpracování analytických podkladů v informačních systémech pro podporu správy a údržby.

Dopravní diagnostika

  • Systém správy dopravních cest
  • Diagnostika a vyhodnocení pozemních komunikací
  • Diagnostika a vyhodnocení železničních tratí
  • Diagnostika a vyhodnocení mostů a tunelů
  • Povodňová diagnostika

Utility

  • Zaměření a detekce síťových vedení
  • Diagnostika a správa rozvodné sítě
  • Predikce vývoje stavu rozvodné sítě
  • Tvorba a správa BIM modelů