O společnosti
Proteo Consult a. s.

Společnost PROTEO CONSULT a.s. zaměřuje svou specializovanou činnost na komplexní řešení v oblasti systémové správy údržby dopravních cest. V oboru systému správy a kontroly dopravních cest poskytuje společnost kompletní rozsah specialovaných činností od sběru dat pomocí laserscanové a georadarové technologie, přes diagnostické vyhodnocení a až po implementaci analytických výstupů do systému ekonomické plánování staveb a údržby.

Měření a diagnostika dopravních cest

Poskytujeme specializované služby v oblasti sběru dat prostřednictvím nejmodernějších technologií měření. Technologie ROADSCANNERS poskytuje komplexní vysoce přesné údaje o stavu a složení silnice či kolejové tratě. Prostřednictvím softwarové platformy Road Doctor ® přinášíme klientům možnost efektivního využití naměřených dat a jako jediná technologie v ČR poskytuje data v grafickém zobrazení.

Systém správy a údržby dopravních cest

PROTEO CONSULT zaměřuje svou činnost na systémovou integraci sběru dat pro implementaci systému správy komunikací. Vytváříme systémový rámec pro hospodaření s dopravní cestou pro oblast silničního a železničního managmentu.

Výhradní zastoupení ROADSCANNERS®

Od počátku roku 2013 se společnost PROTEO CONSULT a.s. stává výhradním obchodním zastoupením pro technologii ROADSCANNERS® v oblasti systémové správy udržby dopravních cest. Díky zastoupení této unikátní technologie v ČR mohou klienti aktivně pracovat se sběry dat technologií GPR a laserscanového měření.